ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Liběšice

ZMĚNA DOPRAVY V AREÁLU ŠKOLY - IV. fáze

Seznámení s novou dopravní obslužností areálu školy jsme věnovali téměř půl roku. V současné chvíli si troufáme říct, že nová pravidla jsou již "usazená" a drobné přestupky řešíme individuálně. Všichni si změnu pochvalují, areál nabyl skutečně klidné pohody. Zbývá poslední fáze, a tou je zasfaltování povrchů kolem brány a dále kolem vstupu do kanalizace. Původní plán počítal se zaasfaltováním během podzimu, aktuálně jsme se však dozvěděli, že ke konečné úpravě (včetně usazení poslední dopravní značky u hlavní brány) dojde až v jarních měsících. Propadlá vozovka byla provizorně zasypána a v tomto stavu se zakonzervuje přes zimní období. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají dodržováním nastavených pravidel udržovat areál bezpečný.