ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

DOVOLENÁ EKONOMKY ŠKOLY: 2.8. - 9.8.2024, 18.10 - 25.10.2024

Elektronická peněženka

elektronicka_penezenkaJedná se o zjednodušenou úhradu prostřednictvím školní elektronické pokladny (tzv. elektronické peněženky, e-peněženky), který nás zbavil neustálého vybírání a vracení peněz a další administrativy s tím spojené. I zákonným zástupcům odpadly starosti s kontrolou, zda dítě obnos v pořádku doneslo do školy a příslušnou částku zaplatilo.

Podstatou programu je virtuální účet pro Vaše dítě. Každý žák obdrží variabilní symbol, který bude neměnný po celou dobu jeho školní docházky. Zákonný zástupce poté uhradí na účet školy přiměřenou částku, ze které se budou odečítat platby dle naší dohody (např. pracovní listy, divadlo, exkurze, lyžařský výcvik a další akce školy). Zálohu je možné vložit výjimečně i hotově u ekonomky školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě (telefonické či e-mailem). O potřebě strhnout z elektronické peněženky určenou částku informuje zákonné zástupce vždy určený pracovník školy.

Platby v hotovosti třídním učitelům již nebudou možné, výjimkou budou pouze fotografie.

Škola pravidelně zasílá výpis z virtuálního účtu na zadanou e-mailovou adresu, abyste měli přehled o pohybu finančních toků, a také pro informaci, zda je na účtu dostatečná částka na pokrytí očekávaných plateb. Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o stavu zálohy a o uskutečněných platbách. Lze si též vyžádat mimořádný výpis. Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky nebo přechodu na jinou školu se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonných zástupců.

Vždy na konci června zákonný zástupce zajistí, aby mělo jeho dítě ve své e-peněžence minimálně částku na učební pomůcky dle rozpisu, který obdrží od třídních učitelů. Žák by se neměl dostat do mínusových položek! Pokud má zákonný zástupce na škole více dětí, platby se posílají na každé dítě zvlášť. V případě ztráty variabilního symbolu nebo při dalších dotazech se obracejte na ekonomku školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě (telefonické či e-mailem).

Číslo účtu

181873264/0300

Variabilní symbol

každý žák má přidělen svého nástupu

Specifický symbol

3113

Do poznámky uveďte

jméno a příjmení žáka

Výše částky

individuální, dle potřeby, možnost opakovaného dobíjení