ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

NEPŘÍTOMNOST EKONOMKY ŠKOLY: 19.5. - 31.5.2023

O nás

Provoz SVČ

Odpolední provoz střediska volného času (SVČ) začíná první zájmovou činností toho dne.


Úplata ve SVČ pro školní rok 2022/2023

Naše škola vždy nabízela zájmové útvary zdarma, aby odpolední vyžití dětí nesouviselo s financemi. Po letošní novele vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, hodilo MŠMT do organizace všech SVČ pěkně velkou "botu". Velkých měst s dostatkem dětí se novela téměř nedotkne (někteří na ní ještě "vydělají"), ovšem malá SVČ při malých obcích nebo školách budou vyznamným způsobem tratit. Všechny dopady této novely budeme sdělovat na úvodní třídní schůzce 6. září 2022.

keramika

Činnost SVČ

• řídí se dle ŠVP pro zájmové vzdělávání, který je k dispozici v menu Dokumenty

• žák může navštěvovat zájmové útvary SVČ pouze na základě řádně vyplněné přihlášky

• veškeré podrobnosti o organizaci SVČ jsou v Řádu SVČ, který je k dispozici v menu Dokumenty


Zaměstnanci SVČ pro školní rok 2022/2023

platné od 1. 9. 2022

Vedoucí SVČ

Bc. Jarmila Sedláková

725 551 023

svc(zavináč)zsmslibesice.cz

vedoucí zájmových útvarů (ZÚ)

každý rok se mění, sledujte aktuální nabídku ZÚ