ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

DOVOLENÁ EKONOMKY ŠKOLY: 2.8. - 9.8.2024, 18.10 - 25.10.2024

Stravné a úplata za ŠD pro šk. rok 2023/2024

Platí se jednou částkou, nejdříve se odečte úplata, zbytek částky jde na obědy.

Stravné dle věku žáka podle rozpisu níže společně s úplatou za školní družinu (pokud jí žák navštěvuje) ve výši 78 Kč (každý rok se mění, podrobnosti dole) zasílejte do 20. dne v měsíci zálohově dopředu na účet (př.: na září platíte již v srpnu!). 

Číslo účtu

181873264/0300

Variabilní symbol

bude přidělen při podání přihlášky*

Specifický symbol

3141

Do poznámky uveďte

jméno a příjmení žáka

Stravné + úplata**

žáci 7 - 10 let: 700 Kč + 78 Kč (778 Kč)

 

žáci 11 - 14 let: 750 Kč + 78 Kč (828 Kč)

 

žáci 15 a více let: 800 Kč + 78 Kč (878 Kč)

*  pokud máte ve školní družině nebo školní jídelně přihlášeno více dětí, stačí poslat platbu jednou částkou a uvést variabilní symbol toho mladšího (nahlásit ekonomce spojení plátců a zasílat jednou částkou)

**  do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku dle kategorií, tzn., že pokud dítě dosáhne např. 11 let v červnu, je v kategorii 11 - 14 let už od září

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány 1x ročně. 


Úplata za ŠD a její každoroční změna

Úplata se mění každý školní rok podle aktuálně vypočtených neinvestičních nákladů v předchozím kalendářním roce. Zjednodušeně řečeno - čím vyšší jsou v ŠD náklady (nákupy pomůcek, rekonstrukce, opravy apod.), tím je vyšší i úplata a naopak. Stejná je vždy od září do června.