ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

Elektronická peněženka

elektronicka_penezenkaJedná se o zjednodušenou úhradu prostřednictvím školní elektronické pokladny (tzv. elektronické peněženky, e-peněženky), který nás zbavil neustálého vybírání a vracení peněz a další administrativy s tím spojené. I zákonným zástupcům odpadly starosti s kontrolou, zda již mají částku zaplacenou či nikoliv.

Podstatou programu je virtuální účet pro Vaše dítě. Každé dítě obdrží variabilní symbol, který bude neměnný po celou dobu jeho docházky do MŠ a následně i do ZŠ. Zákonný zástupce poté uhradí na účet školy přiměřenou částku, ze které se budou odečítat platby dle naší dohody (např. divadlo, exkurze, ozdravné pobyty a další akce školy). Zálohu je možné vložit výjimečně i hotově u ekonomky školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě (telefonické či e-mailem). O potřebě strhnout z elektronické peněženky určenou částku informuje zákonné zástupce vždy určený pracovník školy.

Platby v hotovosti učitelkám MŠ již nebudou možné, výjimkou budou pouze fotografie.

Škola pravidelně zasílá výpis z virtuálního účtu na zadanou e-mailovou adresu, abyste měli přehled o pohybu finančních toků, a také pro informaci, zda je na účtu dostatečná částka na pokrytí očekávaných plateb. Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o stavu zálohy a o uskutečněných platbách. Lze si též vyžádat mimořádný výpis. Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího školního roku. Při ukončení předškolní docházky nebo přechodu na jinou mateřskou školu se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonných zástupců.

Vždy 1. září příslušného šk. roku zákonný zástupce zajistí, aby mělo jeho dítě ve své e-peněžence minimálně částku 200,- Kč. Dítě by se nemělo dostat do mínusových položek! Pokud má zákonný zástupce v mateřské škole více dětí, platby se posílají na každé dítě zvlášť. V případě ztráty variabilního symbolu nebo při dalších dotazech se obracejte na ekonomku školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě (telefonické či e-mailem).

Číslo účtu

181873264/0300

Variabilní symbol

každé dítě dostane přiděleno od nástupu do MŠ

Specifický symbol

3113

Do poznámky uveďte

jméno a příjmení dítěte

Výše částky

individuální, dle potřeby, možnost opakovaného dobíjení