ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

SRPŠL

SRPŠL - Spolek Rodičů a Přátel Školy Liběšice

SRPŠL, jakožto samostatně fungující právnická osoba=spolek, uzavřený dle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb., fungoval na škole několik let. V průběhu těch posledních se ovšem rodičovská veřejnost, která se podílela na fungování spolku, dohodla s nejvyšším orgánem spolku Členskou radou ma zániku spolku. Jedním z důvodů bylo zavedení elektronické peněženky, která zjednodušila některé finanční toky a další role spolku tak nemá valný smysl. K 30. červnu 2020 spolek ukončil svou činnost. Aktuálně probíhají právní úkony k rozpuštění spolku a vyúčtování zbytkové částky na účtu. Bývalá členská rada rozhodne, jakou formou dětem z MŠ a žákům ze ZŠ přispěje ze zůstatku na účtu.