ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů ve šk. roce 2023/2024

V nabídce zájmových útvarů může dojít ke změnám podle počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro činnost zájmového útvaru je 6 přihlášených žákůPočet zájmových útvarů, kam se žáci mohou přihlásit zatím není omezen a rodiče mohou děti přihlásit na libovolný počet kroužků. Je nutné označit prioritu zájmového kroužku (viz. zadní strana přihlášky). O zařazení dítěte do zájmového kroužku bude rozhodovat termín odevzdání přihlášky a označená priorita. Žáci odevzdávají přihlášky třídnímu učiteli, který označí pořadí odevzdání přihlášky.

EKOTÝM zahajuje činnost již od 21.9.2023, ostatní zájmové útvary začínají svou činnost od 1. října 2023.

PONDĚLÍ

Zájmový útvar

Vedoucí 

Určeno pro ročník

Doba trvání

Keramika pro 1. tř.

J. Sedláková, J. Peremská

1. ročník

12.00 - 13.00

Ukulele

K. Janošová

2. - 5. ročník

12.50 - 13.50

Hudební

E. Trnková, K. Janošová

1. - 9. ročník

13.50 - 14.50

Florbal

N. Umanová

3. - 6. ročník

13.50-14.50

Keramika pro II. st.

J. Sedláková

6. - 9. ročník

13.50-14.50

Vaření pro II. st.

J. Peremská

6. - 9. ročník

13.50-15.20

ÚTERÝ   

Zájmový útvar 

Vedoucí 

Určeno pro ročník 

Doba trvání 

Dovedné ruce

D. Šulevková

1. - 2. ročník

13.50 - 14.50

Angličtina pro 2. tř.

V. Vokráčková

2. ročník

13.50 - 14.50

STŘEDA    

Zájmový útvar

Vedoucí

Určeno pro ročník

Doba trvání

Keramika pro 2. tř.

J. Sedláková, J. Peremská

2. ročník

12.00 - 13.00

Keramika pro 3. tř.

J. Sedláková

3. ročník

13.50 - 14.50

Hravé tvoření

D. Šulevková

3. - 9. ročník

13.45 - 15.15

Časopis

K. Kuldová

5. - 9. ročník

13.50 - 14.50

Stolní a logické hry

V. Vokráčková, E. Kočová

4. - 9. ročník

13.50 - 14.50

Gymnastika pro I. st.

H. Zástěrová

1. - 5. ročník

13.50 - 15.30

ČTVRTEK

Zájmový útvar

Vedoucí

Určeno pro ročník

Doba trvání

Keramika pro 4. - 5. tř.

J. Sedláková

4. - 5. ročník

12.50 - 13.50

Lukostřelba

J. Wolf

7. - 9. ročník

13.50 - 15.30

Ekotým

V. Militká

4. - 9. ročník

13.50 - 14.50

Angličtina pro 1. tř.

S. Kofrová

1. ročník

12.50-13.50

Vaření pro I.st.

J. Sedláková

4. - 5. ročník

13.50 - 15.30

PÁTEK

Zájmový útvar

Vedoucí

Určeno pro ročník

Doba trvání

Tvořivá dílna 

J. Sedláková

4. - 7. ročník

12.50 - 13.50

Jóga

N. Umanová

1. - 5. ročník

13.50 - 14.50