ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

O nás

Základní škola a Mateřská škola Liběšice je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku je po jedné třídě. Budova a prostory školy mají kapacitu 300 žáků.

zaci_uci_venkuV současné době školu navštěvuje přes 180 žáků v základním vzdělávání a 55 dětí v předškolním vzdělávání Mateřské školky Sluníčko, která je umístěna ve stejné budově. Ta se nachází ve velmi klidném prostředí okrajové části obce a je obklopena velkým areálem se spoustou zeleně, kde budujeme ekozahradu jak pro aktivity vzdělávací, tak pro volnočasové.

Součástí objektu školy je také školní jídelna bez nutnosti přecházení venku. V nabídce jsou 2 jídla na výběr dopředu přes internet. Škola disponuje 4 odděleními školní družiny pro žáky I. i II. stupně a také střediskem volného času (SVČ), které nabízí přes 20 zájmových aktivit. Kompletně je tak zajištěna péče o žáky od 6 hodin ráno, přes dopolední výuku až do 16 hodin odpoledne. Součástí našeho ŠVP EVVA (Školního vzdělávacího programu Ekologie-Výchova-Vzdělávání-Aktivita) je plavecká výuka ve 3. a 4. ročníku, dopravní výchova ve 4. ročníku a lyžařský výcvik v 7. ročníku s možností zúčastnit se i v dalších ročnících. Školní šatny jsou vybaveny samostatně uzamykatelnými skříňkami.

Škola je spádovou školou pro několik okolních obcí, proto je ihned před školou autobusová zastávka pro dojíždějící žáky (cca 55% dětí). 

zaci_pracuji_venkuPrimárně se věnujeme ekologické environmentální výchově, na jejíž přípravu se aktivně vzděláváme a absolvujeme nesčetná školení a workshopy. Vyučujeme speciální předměty Ekologie a Přírodovědné praktikum. Získali jsme už několik mezinárodních titulů Ekoškola. Hlavním cílem je vybudování ekozahrady v areálu školy s venkovní učebnouovocným sadem  a poznávací částí z dřevin a rostlin. V současné době je 90% prací hotových.

K veškerým aktivitám nám pomáhají získané granty a dotace. Přes 20 ukončených dotačních řízení s celkovou částkou přes 11 milionů korun jsou naší velkou chloubou. Více o nich v menu Granty a dotace

Zcela novou kapitolu otevřel školní rok 2016/2017, kdy jsme začali v 1. ročníku se vzdělávacím programem Začít spolu. Během následujících let jsme pokryli tímto programem všechny ročníky na I. stupni. Jsme přesvědčeni o tom, že zásady a pravidla programu Začít spolu významnou formou upevňují spolupráci mezi žáky a program je vhodnou cestou mezi alternativními vzdělávacími programy a klasickou výukou. Abychom podpořili žáky při přechodu na II. stupeň, začínáme postupně aplikovat a rozvíjet vzdělávací metodu eduScrum, která je s velkým úspěchem známá například z Nizozemí. 

Další novou kapitolou od školního roku 2018/2019 je možnost individuálního vzdělávání (tzv. domácího vzdělávání) na naší škole. Tuto možnost poskytujeme několika desítkám žáků z celé České republiky. Žáci se vzdělávají doma a dvakrát ročně k nám jezdí na přezkoušení svých znalostí a dovedností. Tento typ vzdělávání je v souladu s § 41 školského zákona a má přesně stanovené podmínky a postupy. Pár zajímavých informací k problematice individuálního vzdělávání najdete na webu Asociace domácího vzdělávání, nebo třeba v dokumetu zde (1.72 MB)

Fungujeme jako pobočka litoměřické Základní umělecké školy (ZUŠ) a je tedy možné se u nás přihlásit ke hře na hudební nástroj (klavír, kytyra, flétna...vždy podle zájmu žáků)

Kulturní záležitosti prezentujeme ve formě Vánočního konceru v kostele a Akademie ke konci školního roku. Pravidelné jsou též prodejní Vánoční a Velikonoční výstavy, kde výrobky žáků, kantorů, vychovatelů, ale i rodičů, dělají každým rokem radost při vánoční nebo velikonoční atmosféře.

multifunkci_ucebnaPole informačních a komunikačních technologií máme kvalitně zajištěné učebnami II. stupně kompletně vybavenými PC (připojenými na internet) s projektorem. Všechny třídy na I. stupni jsou vybavené interaktivními tabulemi SMARTBoard 880i pro práci více žáků najednou. Škola dále disponuje učebnou s interaktivní tabulí SMARTBoard 680i, multimediální počítačovou učebnu s moderními počítači (procesory Intel 10th Gen). Další velkou chloubou je "ultra moderní" multifunkční odborná učebnou přírodních věd (F, Ch, Př, Z). Součástí učebny jsou např. sady měřících přístrojů Pasco, digitální vizualizér, kamery pro pokusy, předváděcí digestoř s uhlíkovým filtrem pro nebezpečné pokusy, binokulární mikroskop, tableto/notebooky pro práci žáků a další pomůcky.

polytechnicka_ucebnaPoslední novinkou je polytechnická učebna, která se stala zázemím nejen pro rukodělné zájmové aktivity na škole, ale především je to moderní prostor pro výuku technických předmětů s multifunkčním dílenským nábytkem.

 

Neváhejte nás navštívit, dveře máme otevřené. Garantujeme vám, že prostředím "vesnické" školy budete příjemně překvapeni. 

 

 

 


Hymna školy:  zde (51.48 MB)

Vlajka ekoškoly:  

vlajka ekoškoly