ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje nejen při základní školách, ale také při středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Školská rada při ZŠ a MŠ Liběšice má devět členů - tři za zákonné zástupce, tři za zřizovatele a tři za pedagogy. Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda školské rady. Funkční období člena školské rady je tříleté. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, úmrtím, vzdáním se funkce, odvoláním u členů jmenovaných zřizovatelem, jmenováním ředitelem školy či zvolením nového člena v předčasných volbách. Dále též funkce zaniká dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců žáků, kdy přestane být tento žák žákem školy. Školská rada zejména:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a
navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Veškeré další podrobnosti o fungování školské rady lze dohledat v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.


Aktuální seznam členů školské rady pro roky 2020 - 2023

1. Zřizovatel školy: Dagmar Tafatová (starostka obce Liběšice), Jiří Božík (předseda školské rady), Václav Pavlík (starosta obce Lovečkovice)

2. Zákonní zástupci: Ivana Bílská, Radka Kovrzková, Kateřina Řezníčková

3. Pedagogové školy: Mgr. Gabriela Sokolová, Mgr. Václava Militká, Mgr. Irena Hamouzová


Volby do školské rady pro roky 2020 - 2023

Kandidátní listiny, počty oprávněných voličů, náhradníci, pořadí jednotlivých voleb a další podrobnosti lze nalézt v dokumentu zde (915.01 kB).

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
1
25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Partneři ve vzdělávání

logo_ekoskola   logo_zacit_spolu

logo_eduscrum

logo_sdruzeni_tereza   logo_suz

logo_etwinning  logo_zdrava_petkalogo_financne_gramotna_skolalogo_ovoce_do_skollogo_map logo_sever  

Ostatní odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 29
TÝDEN: 471
CELKEM: 12873