ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

POZOR! Změna dopravy v areálu školy, čtěte níže.

O nás

Anketa školní jídelny 2021

Vážení strávníci, v PDF dokumentu (1.13 MB) najdete komplexní výsledky ankety školní jídelny. Odpovězeno bylo na všechny Vaše dotazy.


Výdej obědůtalir

11.00h - 11.15h - cizí strávníci, bývalí zaměstnanci školy

11.20h - 11.40h - děti mateřské školy, zaměstnanci školy

11.45h - 13.40h - žáci základní školy a zaměstnanci školy


Přihlášení obědů

1. Strávníci se přihlašují ke stravování ve školní jídelně u vedoucí školní jídelny písemnou přihláškou minimálně jeden den před začátkem stravování.

2. Vyplněná přihláška je zaevidovaná a platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ, žáka do ZŠ, nebo do případného písemného odhlášení (stěhování apod.).

3. Po přihlášení ke stravování a zaplacení obědů obdrží strávník od ekonomky školy identifikační čip, pomocí kterého jsou mu vydávány obědy v jídelně a provádí se i výběr ze dvou jídel na internetu.

4. Jídlo je vydáváno pouze při předložení čipu, jehož cena je 115 Kč. Při odevzdání čipu se vrací 80 Kč zpět.

5. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny pro přihlášení obědů:

- pondělí 10.00h – 14.00h
- středa 10.00h – 14.00h

rajcata

Odhlášení obědů

1. Obědy se zásadně odhlašují den předem. Při náhlém onemocnění ještě ráno nejpozději do 7.30h na tel. č. 416 798 149 u vedoucí školní jídelny.

2. V případě nepřítomnosti strávníka je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče, a to pouze v první den nemociKaždý další den už je možné oběd odebrat jen za plnou cenu. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se totiž pro účely vyhlášky č. 107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole, tzn. žák má nárok za zvýhodněné školní stravování i v první den nemoci. Pokud si však oběd neodhlásí, od druhého dne mu musí být doúčtována plná cena oběda, jinak by se jednalo o neoprávněné čerpání prostředků ze státního rozpočtu. V tuto chvíli již žák nemá nárok na dotované stravování, stejně jako např. ve dnech prázdnin nebo ředitelského volna.


Zaměstnanci školní jídelny pro školní rok 2021/2022

platné od 1. 9. 2021
Vedoucí školní jídelny
Michaela Pavelková
Kuchařky
Petra Budková
 
Vladimíra Jandová
 
Marcela Hellingerová