ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

DOVOLENÁ EKONOMKY ŠKOLY: 2.8. - 9.8.2024, 18.10 - 25.10.2024

Stravné a ceny obědů šk. rok 2023/2024

Základní škola

Stravné a úplata za školní družinu šk. rok 2023/2024 (od 1.9.2023)

Platí se jednou částkou, nejdříve se odečte úplata, zbytek částky jde na obědy.

Stravné dle věku žáka podle rozpisu níže společně s úplatou za školní družinu (pokud jí žák navštěvuje) ve výši 78 Kč (každý rok se mění, podrobnosti dole) zasílejte do 20. dne v měsíci zálohově dopředu na účet (př.: na září platíte již v srpnu!). 

Číslo účtu

181873264/0300

Variabilní symbol

bude přidělen při podání přihlášky*

Specifický symbol

3141

Do poznámky uveďte

jméno a příjmení žáka

Stravné + úplata**

žáci 7 - 10 let: 700 Kč + 78 Kč (778 Kč)

 

žáci 11 - 14 let: 750 Kč + 78 Kč (828 Kč)

 

žáci 15 a více let: 800 Kč + 78 Kč (878 Kč)

*  pokud máte ve školní družině nebo školní jídelně přihlášeno více dětí, stačí poslat platbu jednou částkou a uvést variabilní symbol toho mladšího (nahlásit ekonomce spojení plátců a zasílat jednou částkou)

**  do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku dle kategorií, tzn., že pokud dítě dosáhne např. 11 let v červnu, je v kategorii 11 - 14 let už od září

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány 1x ročně. 


Mateřská škola

Stravné a úplata za mateřskou školu šk. rok 2023/2024 (od 1.9.2023)

Platí se jednou částkou, nejprve se odečte úplata, zbytek jde na obědy.

Stravné ve výši 800 Kč (zkrácené - přesnídávka a oběd) nebo ve výši 900 Kč (celodenní - přesnídávka, oběd a svačina) společně s úplatou ve výši 421 Kč (každý rok se mění, podrobnosti dole) zasílejte do 20. dne v měsíci zálohově dopředu na účet (př.: na září platíte již v srpnu!).

Úplata za hlavní prázdniny pro šk. rok 2023/2024 bude uvedena v průběhu května 2024.

Číslo účtu

181873264/0300

Variabilní symbol

bude přidělen při podání přihlášky*

Specifický symbol

3141

Do poznámky uveďte

jméno a příjmení dítěte

Stravné + úplata

800 Kč + 421 Kč (1221 Kč)

popř. 900 Kč + 421 Kč (1321 Kč)

* = pokud máte v mateřské škole přihlášeno více dětí, stačí poslat platbu jednou částkou a uvést variabilní symbol toho mladšího, stejné je to i v případě, že máte jedno dítě v MŠ a druhé v ZŠ (nahlásit ekonomce spojení plátců a zasílat jednou částkou)

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány 1x ročně. 


Ceny obědů (platné od 1. 9. 2023)

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se stravné platí dle věku dítěte. 

Základní škola:

7 - 10 let

34 Kč

11 - 14 let

36 Kč

15 a více let

38 Kč

Mateřská škola:

Přesnídávky 3 - 6 let

10 Kč

Přesnídávky 7 let

11 Kč

Obědy

29 kč

Svačiny 3 - 6 let

9 Kč

Svačiny 7 let

9 Kč

Cizí strávníci:

Obědy

86 Kč

Bývalí zaměstnanci školy

43 Kč