ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

Ekoškola

Historie a podstata EKOŠKOLY

Všechno to začalo ve školním roce 2012/2013... Naše škola se v duchu svého zaměření na ekologické a environmentální aktivity, zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA. Primárním cílem tohoto programu je učit děti zlepšovat životní prostředí v místě, kde žijí.

V EKOŠKOLE učíme žáky pracovat v týmuzískávat informace a smysluplně je propojovat. Ukazujeme jim jak analyzovat současný stav a plánovat změny, ty pak uskutečňovat, realizaci změn vyhodnocovat a učit se z chyb. Součástí je samozřejmě informování okolí o tom, co se žáci dozvěděli a případně ovlivňovat rodiče, přátele a celkově společenství, jehož jsou součástí. Takový přístup vede žáky k angažovanosti, která se projeví změnami v osobních životech, ve škole i v jejich okolí.

Program EKOŠKOLA umožní zastřešit environmentální aktivity na škole a ukáže učitelům cesty, jak s dětmi partnersky spolupracovat a společně řešit konkrétní problémy.

Zapojení do řešení reálných problémů umožní dětem získat sebedůvěru a zažít úspěch při uskutečňování vlastních nápadů. V případě že se něco nepodaří je pro nás chyba zdrojem poučení a inspirací pro hledání nových možností.

Práce v EKOŠKOLE je dlouhodobá a mezinárodní titul EKOŠKOLA je potřeba pravidelně a opakovaně obhájit před auditory. Naše škola už titul EKOŠKOLA obhájila již dvakrát, naposledy v březnu 2019. Ve školním roce 2017/2018 si ekotým vytvořil své vlastní webové stránky, kde prezentuje všechny své aktivity:

http://www.ekoskolalibesice.cz

certifikat

 

Sedm základních kroků EKOŠKOLY

Devět základních témat pro práci s žáky

VODA

Žáci pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku ve škole a kam putuje voda odpadní. Ve škole hledají možné úspory vody. Mohou např. vytvářet cedulky upozorňující na šetření vodou při čištění zubů nebo při splachování na toaletách. Přemýšlejí nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou, zjišťují, jakou vodu ve škole pijí. Seznámí se s principy šetrného úklidu a přemýšlejí, co z toho mohou aplikovat ve škole. Sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy, a navrhují možné šetrnější alternativy.

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Žáci se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumají ho z hlediska ekologie, ale i estetiky a dobrého pocitu. Řeší, jak vyzdobit školní chodby vlastními návrhy, zvýšit počet kytek ve škole, vytvořit odpočinkové místnosti a venkovní učebny včetně pocitových chodníků apod. Počítají, kolik mají rostlin, a zjišťují, kdo je zalévá. Navrhují možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěli změnit. Navrhují úpravy zahrady, školního hřiště a okolí.

JÍDLO A SVĚT

Žáci zjišťují původ potravin. Vyhodnocují, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se s biopotravinami, Fair Trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují si vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se sami si připravit jídlo.

Pracovní listy pro toto téma vznikly v rámci projektu Menu pro změnu. Vznikly materiály, které se tématem zabývají více do hloubky a jsou zpracovány detailněji pro MŠ i ZŠ.

ODPADY

Žáci se seznámí s principem 3 x R (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená předcházet vzniku odpadu, a pátrají, co pro to ve škole dělají a co by se ještě dalo dělat. Pracují s odpadovým materiálem a využívají ho k tvůrčí činnosti. Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jaký by ještě bylo možné třídit. Seznamují se s tím, kde jsou koše na odpad umístěné, mohou hodnotit vhodnost jejich umístění a navrhují možná označení košů a tvorbu informačních materiálů o třídění ve škole pro ostatní.

ENERGIE

Žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a "tlačí" školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

DOPRAVA

Žáci pořádají osvětové kampaně za využívání veřejné hromadné dopravy či organizují cyklistické dny. Pomocí hlukoměrů mohou měřit množství hluku, které způsobují automobily v okolí školy a výsledky prezentovat i představitelům obce/města.

ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

Žáci přemýšlí o tom, co a kde nakupují. Odhalují a porovnávají dopady na životní prostředí u různého zboží. Hledají k přírodě šetrnější alternativy při nakupování a svá zjištění sdílejí doma i s veřejností prostřednictvím osvětových kampaní.

KLIMATICKÉ ZMĚNY

Žáci sledují vliv školy a také své obce na mikroklima kraje. Zjišťují, jakým způsobem probíhají klimatické procesy a co vše je ovlivňuje. Přemýšlejí, jak svým vlastním každodenním jednáním mohou přispět k ochraně celosvětového klimatu.

BIODIVERZITA

Žáci se zaměřují na sledování geneticky modifikovaných organismů a jejich vlivu na životní prostředí, zjišťují rozdíl mezi přírodní a uměle vytvořenou zahradou, staví hmyzí hotely na školních zahradách a mnoho dalšího.