ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

POZOR! Změna dopravy v areálu školy, čtěte níže.

Zaměstnanci

logo_rekonstrukce_webu

Zaměstnanci ZŠ pro školní rok 2021/2022

platný od 1. 9. 2021
 
Ředitel školy: Mgr. Jan Táborský
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Tvrdá

Třídnictví:

 1. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Irena Hamouzová
 2. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Markéta Vlková
 3. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Gabriela Sokolová
 4. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Erika Kočová
 5. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"+ Hejného matematika): Mgr. Klára Janošová
 6. ročník: Mgr. Vladimíra Vokráčková
 7. ročník: Mgr. Jiří Wolf
 8. ročník: Mgr. Václava Militká
 9. ročník: Mgr. Eva Trnková

Bez třídnictví:

 • Mgr. Klára Kuldová
 • Mgr. Petra Kuchařová
 • Bc. Jarmila Sedláková

Asistenti pedagoga:

 • Petra Levá

Asistentka v 1. ročníku "Začít spolu":

 • Mgr. Petra Kuchařová

Školní družina:

 1. oddělení - Denisa Šulevková
 2. oddělení - Naděžda Umanová
 3. oddělení - Lenka Šimberská
 4. oddělení - Jana Peremská

SVČ (Středisko volného času):

 • Bc. Jarmila Sedláková

Další funkce na škole:

 • Metodik prevence: Bc. Jarmila Sedláková
 • Výchovný poradce: Mgr. Václava Militká /pro I. a II.st. ZŠ/
 • Logopedický asistent: Mgr. Irena Hamouzová
 • Speciální pedagog: Mgr. Markéta Vlková
 • Koordinátor ICT: Mgr. Jan Táborský
 • Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Tvrdá
 • Kronikář: Mgr. Gabriela Sokolová

Správní zaměstnanci pro školní rok 2021/2022

platný od 1. 9. 2021

Ekonomka

Lenka Mejstříková

Školník

Petr Krátký

Uklízečky

Vlasta Pospíšilová

 

Klára Sedláčková

 

Pavlína Rejzková