ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

NEPŘÍTOMNOST EKONOMKY ŠKOLY: 19.5. - 31.5.2023

Zaměstnanci

Zaměstnanci ZŠ pro školní rok 2022/2023

platnost od 1. 1. 2023

Ředitel školy

Mgr. Jan Táborský

Zástupkyně ředitele

Mgr. Jana Tvrdá


Třídnictví:

1. ročník

Mgr. Iveta Jandová

2. ročník

Mgr. Irena Hamouzová

3. ročník

Mgr. Markéta Vlková

4. ročník

Mgr. Gabriela Sokolová

5. ročník

Mgr. Erika Kočová

6. ročník

Mgr. Eva Trnková

7. ročník

Mgr. Vladimíra Vokráčková

8. ročník

Mgr. Jiří Wolf

9. ročník

Mgr. Václava Militká

Bez třídnictví

Mgr. Klára Kuldová

 

Mgr. Petra Kuchařová

 

Bc. Jarmila Sedláková

 

Bc. Petra Levá


Asistenti pedagoga:

Asistentky pedagoga

Bc. Petra Levá, Magdalena Przyczková, Pavlína Müllerová, Kateřina Řezníčková

Asistentka ZS v 1. ročníku

Lenka Nedomová


Školní družina:

1. oddělení

Naděžda Umanová

2. oddělení

Denisa Šulevková

3. oddělení

Lenka Nedomová

4. oddělení

Jana Peremská


Středisko volného času:

Středisko volného času

Bc. Jarmila Sedláková


Další funkce na škole:

Metodik prevence

Bc. Jarmila Sedláková

Výchovný poradce + kariérový poradce

Mgr. Václava Militká /pro I. a II.st. ZŠ/

Logopedický asistent

Mgr. Irena Hamouzová

Speciální pedagog

Mgr. Markéta Vlková

Koordinátor ICT

Mgr. Jan Táborský

Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Tvrdá

Kronikář

Mgr. Gabriela Sokolová


Správní zaměstnanci pro školní rok 2022/2023

platnost od 1. 9. 2022

Ekonomka

Lenka Mejstříková

Školník

Petr Krátký

Uklízečky

Vlasta Pospíšilová

 

Klára Sedláčková

 

Pavlína Rejzková