ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

DOVOLENÁ EKONOMKY ŠKOLY: 2.8. - 9.8.2024, 18.10 - 25.10.2024

O nás

Provoz ŠD

Ranní provoz od 6.00h - 7.40h.

Odpolední provoz začíná příchodem žáků z vyučování do 16.00h.


Úplata ve ŠD pro školní rok 2023/2024

78 Kč / účastník za měsíc včetně zájmových útvarů, na které se může přihlásit ve středisku volného času.

Platba se zasílá společně se stravným dle instrukcí v menu Školní jídelna.

Úplata za ŠD a její každoroční změna

Úplata se mění každý školní rok podle aktuálně vypočtených neinvestičních nákladů v předchozím kalendářním roce. Zjednodušeně řečeno - čím vyšší jsou v ŠD náklady (nákupy pomůcek, rekonstrukce, opravy apod.), tím je vyšší i úplata a naopak. Úplata se platí od září do června a je stejná ve všech měsích.

vyrobky_sd

Činnost ŠD

• řídí se dle ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině, který je k dispozici v menu Dokumenty

• žák může navštěvovat školní družinu pouze na základě řádně vyplněné přihlášky

• veškeré podrobnosti o organizaci ŠD jsou v Řádu školní družiny, který je k dispozici v menu Dokumenty


Zaměstnanci ŠD pro školní rok 2023/2024

platné od 1. 9. 2023

I. oddělení (1.ročník)

Naděžda Umanová

702 127 253

umanova.nadezda(zavináč)zsmslibesice.cz

II. oddělení (2.+3. ročník)

Denisa Šulevková

721 374 382

sulevkova.denisa(zavináč)zsmslibesice.cz

III. oddělení (4.+5. ročník)

Lenka Nedomová

725 371 716

nedomova.lenka(zavináč)zsmslibesice.cz

IV. oddělení (6.-9. ročník)

Jana Peremská

725 340 526

peremska.jana(zavináč)zsmslibesice.cz