ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

POZOR! Změna dopravy v areálu školy, čtěte níže.

Stravné a ceny obědů

Základní škola

Stravné a úplata za školní družinu šk. rok 2021/2022

Platí se jednou částkou, nejdříve se odečte úplata, zbytek částky jde na obědy.

Stravné dle věku žáka podle rozpisu níže společně s úplatou za školní družinu (pokud jí žák navštěvuje) ve výši 72 Kč (každý rok se mění, podrobnosti dole) zasílejte do 20. dne v měsíci zálohově dopředu na účet (př.: na září platíte již v srpnu!). 

Číslo účtu

181873264/0300

Variabilní symbol

bude přidělen při podání přihlášky*

Specifický symbol

3141

Do poznámky uveďte

jméno a příjmení žáka

Stravné + úplata**

žáci 7 - 10 let: 500 Kč + 72 Kč (572 Kč)

 

žáci 11 - 14 let: 550 Kč + 72 Kč (622 Kč)

 

žáci 15 a více let: 600 Kč + 72 Kč (672 Kč)

*  pokud máte ve školní družině nebo školní jídelně přihlášeno více dětí, stačí poslat platbu jednou částkou a uvést variabilní symbol toho mladšího (nahlásit ekonomce spojení plátců a zasílat jednou částkou)

**  do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku dle kategorií, tzn., že pokud dítě dosáhne např. 11 let v červnu, je v kategorii 11 - 14 let už od září

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány 1x ročně. 


Mateřská škola

Stravné a úplata za mateřskou školu šk. rok 2021/2022

Platí se jednou částkou, nejprve se odečte úplata, zbytek jde na obědy.

Stravné ve výši 650 Kč (zkrácené - přesnídávka a oběd) nebo ve výši 750 Kč (celodenní - přesnídávka, oběd a svačina) společně s úplatou ve výši 278 Kč (každý rok se mění, podrobnosti dole) zasílejte do 20. dne v měsíci zálohově dopředu na účet (př.: na září platíte již v srpnu!).

Číslo účtu

181873264/0300

Variabilní symbol

bude přidělen při podání přihlášky*

Specifický symbol

3141

Do poznámky uveďte

jméno a příjmení dítěte

Stravné + úplata

650 Kč + 278 Kč (928 Kč)

popř. 750 Kč + 278 Kč (1028 Kč)

* = pokud máte v mateřské škole přihlášeno více dětí, stačí poslat platbu jednou částkou a uvést variabilní symbol toho mladšího, stejné je to i v případě, že máte jedno dítě v MŠ a druhé v ZŠ (nahlásit ekonomce spojení plátců a zasílat jednou částkou)

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány 1x ročně. 


Ceny obědů (platné od 1. 9. 2021)

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se stravné platí dle věku dítěte. 

Základní škola:

7 - 10 let

25 Kč

11 - 14 let

27 Kč

15 a více let

29 Kč

Mateřská škola:

Přesnídávky 3 - 6 let

9 Kč

Přesnídávky 7 let

10 Kč

Obědy

22 kč

Svačiny 3 - 6 let

8 Kč

Svačiny 7 let

8 Kč

Cizí strávníci:

Obědy

74 Kč

Bývalí zaměstnanci školy

34 Kč